ОДЛУКА o избору зграда у јединицaма локалних самоуправа за које се одобравају средства за суфинансирање израде техничке документације за унапређење енергетске ефикасности

Аутор: МГСИ,
Датум објаве: 11.12.2018

По спроведеном поступку јавног позива, а у складу са Одлуком о спровођењу поступка о додели средстава ради суфинансирања израде техничке документације за унапређење енергетске ефикасности зграда јавне намене у својини јединица локалне самоуправе и критеријума из јавног позива, донета је

 

ОДЛУКА

о избору зграда у јединицaма локалних самоуправа за које се одобравају средства

за суфинансирање израде техничке документације за унапређење енергетске ефикасности

 

Детаљније информације можете пронаћи на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у делу Јавни конкурси, https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-za-sufinansiranje-izrade-tehnichke и на порталу е-Управе Републике Србије.