Преглед пилот пасоша

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи са немачком организацијом ГИЗ од 2009. године спроводи пројекат Енергетске ефикасности у зградама у Србији у оквиру којег је, након доношења правилника из области енергетске ефикасности у зградама и енергетске сертификације зграда, окупило експерте са Архитектонског факултета из Београда, одговорне инжењере за енергетску ефикасност зграда са лиценцом 381, локалне самоуправе из целе Србије, која је у сврху пројекта подељена на регионе и то: Војводине, Западне Србије и Југоисточне Србије, како би спровели активности енергетске сертификације 150 одабраних репрезентативних стамбених зграда у Србији. Ангажовано је 37 одговорних инжењера са лиценцом 381, из свих региона, за израду Елабората енергетске ефикасности, анализу зграда и израду 150 Пилот енергетских пасоша у Србији, у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда, а на основу чијих извештаја и евалуације је утврђено да је потребно да се допуне и измене напред поменути правилници. Пилот пасоши су специфични по томе што у време њихове израде нису постојале овлашћене организације које су испуњавале услове за издавање сертификата о енергетским својствима објекта високоградње, те су оверени само од стране инжењера, али су сви остали елементи усклађени са правилницима. Имали су велику улогу у препознавању елемената за унапређење постојећих правилника из области енергетске ефикасности.


Број пасоша Град и/или општинаАдресаКатастарска општинаКат. парцела бр. 
   
Data pager
Data pager
1КЊАЖЕВАЦ Станоја Главаша 24 Станоја Главаша 24 КЊАЖЕВАЦ 1515 6 1515/6
2КЊАЖЕВАЦ 9.АВГУСТА 11 9.АВГУСТА 11 КЊАЖЕВАЦ 158 1 158/1
3КЊАЖЕВАЦ ОКТОБАРСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 77 ОКТОБАРСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 77 КЊАЖЕВАЦ 4964 26 4964/26
4КЊАЖЕВАЦ АЛИ АГИЋЕВА 2 АЛИ АГИЋЕВА 2 КЊАЖЕВАЦ 603 0 603/0
5КЊАЖЕВАЦ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 2 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 2 КЊАЖЕВАЦ 504 0 504/0
6ПАЛИЛУЛА - НИШ МАЈКЕ ЈЕВРОСИМЕ 6 МАЈКЕ ЈЕВРОСИМЕ 6 НИШ "БУБАЊ" 3529 0 3529/0
7ПАЛИЛУЛА - НИШ Павла Јуришића Штурма 30 Павла Јуришића Штурма 30 НИШ "ЋЕЛЕ КУЛА" 10322 4 10322/4
8ПАЛИЛУЛА - НИШ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 3 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 3 НИШ "БУБАЊ" 5708 1 5708/1
9ПАЛИЛУЛА - НИШ Милентијева 17 Милентијева 17 НИШ "БУБАЊ" 10322 4 10322/4
10ПАЛИЛУЛА - НИШ ЧАРНОЈЕВИЋА 12 ЧАРНОЈЕВИЋА 12 НИШ "БУБАЊ" 5708 1 5708/1