Важно обавештење

Аутор: МГСИ,
Датум објаве: 23.04.2020

Проверите да ли сте правилно извршили унос пасоша у ЦРЕП систем!

ВАЖНА НАПОМЕНА:
Од верзије 2 ЦРЕП система, битна је промена у процесу подношења докумената. Искључиво овлашћене организације подносе пасоше надлежном Министарству. Тако да пасош закључен од стране одговорног инжењера није поднет Министарству, већ прелази на проверу код овлашћене организације у статус ”Комплетиран”. Неопходан је додатни корак – подношењe пасоша од стране овлашћене организације (уз потребан преглед и проверу).
Приликом враћања пасоша на дораду, поступак је исти. Пасош се враћа организацији,
а организациј
a прослеђује у рад инжењеру, а истовремено има увид и контролу статуса пасоша.

 


Dijagram procesa